7.6.2014

Hisnande visioner för Pargas!

Åbo underrettelser 7.6.2014 sivu 14-15

Visioner i Åbo Underrättelser 16.5.2014.

Ett stort tack till alla pargasbor för idéer och aktivt deltagande i verkstaden! Här är det nya Pargas!