• Uusi kaupunki

Palvelut

1. OSALLISTAVUUDEN KONSULTOINTI

Tarvitsetko neuvoa miten osallistaa sidosryhmiä hankkeessasi? Keskustellaan hankkeestasi ja käydään läpi mitkä ovat tärkeimmät sidosryhmät jotka tulee tavoittaa sekä missä vaiheessa sidosryhmät tulee osallistaa. Katsotaan läpi esimerkkejä osallistamismetodeista ja määritetään mitkä metodit sopii kyseisen hankkeen luonteeseen. Kerromme vinkkejä, konkreettisia neuvoja ja annamme ohjeet käytettäville metodeille.

2. UUSI KAUPUNKI -TYÖPAJA

Tilaa alkuperäinen Uusi Kaupunki -työpaja kunnalle, yritykselle tai yhteisölle! Työpajan aikana osallistetaan kaupunkilaiset, yrittäjät, aktiivit ja päättäjät ideoimaan parempaa kaupunkiympäristöä. Työpaja voidaan järjestää 3-6 arkkitehtitiimillä. Huolehdimme työpajan järjestelyistä, medianäkyvyydestä ja työpajan aikana kerättyjen ideoiden tallentamisesta päättäjien käyttöön. Tämän lisäksi työpajan aikana tehdään jokaisen tiimin toimesta useita havainnekuvia ja muuta materiaalia jatkokehittelyn ja aktiivisen keskustelun pohjaksi.

3. OSALLISTAVA SUUNNITTELUPROSESSI

Tarjoamme myös laajempia suunnittelukokonaisuuksia esimerkiksi kaavoituksen tai rakennushankkeen tueksi. Kokonaisuus voi koostua osallistavista suunnittelutapahtumista ja erilaisten suunnitelmavaihtoehtojen kehittämisestä yhteisen keskustelun edetessä. Suunnitteluprosessin aikana avataan osallisten näkökulmia kuvallisin suunnitelmaehdotuksin ja sitoutetaan tulevia käyttäjiä alueen tai rakennuksen kehittämiseen. Tilaaja saa käyttöönsä monipuolisia tulevaisuusnäkymiä, jotka toimivat kaavoitus- tai rakennushankkeen jatkosuunnittelun pohjana. Ota yhteyttä niin keskustellaan, mikä voisi olla juuri oikea tapa osallistaa teidän hankeessanne.

Uusi Kaupunki on nuorten arkkitehtitoimistojen muodostama kollektiivi.