Lähiö vuonna 2100

  • muuan_postikortti_iv
  • lahio2100_postikortti_a5_jada_iv
  • vdvph_postikortti
  • lahio2100_postikortti_a5_kaleidoscope

Lähiö vuonna 2100

Neljä tulevaisuusvisioita lähiöstä vuonna 2100

Miltä näyttävät Helsingin lähiöt tulevaisuudessa? Millaista on kaupunkielämä ylipäänsä vuonna 2100?

Helsingin kaupungin Lähiöprojekti osallistuu kevään 2017 Kaupunkisuunnittelumeissuille Lähiöiden tulevaisuutta luotaavalla videolla. Videolla Uusi Kaupunki -arkkitehtuurikollektiivin nuoret arkkitehdit esittävät neljä visiota hyvästä kaupunkielämästä vuonna 2100. Videolla kuullaan myös lähiöiden asukkaiden ajatuksia lähiöiden tulevaisuudesta sekä nykyhetkestä.

Lähiö 2100 -visiot laadittiin alunperin Lähiöprojektin 20-vuotisjuhlan kunniaksi Laiturilla esillä olleeseen näyttelyyn “Hoodit esillä Laiturilla” syksyksi 2016. Visioita varten jokainen suunnittelijaryhmä haastatteli tulevaisuudentutkijoita muun muassa Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Syksyn 2016 näyttelyyn valmistuneita suunnitelmia on nyt laajennettu videolle, joka on esillä Kaupunkisuunnittelumessuilla Laiturilla 8.5.2017 – 13.5.2017. Videon toteutti Videolle Productions Oy.

Lähiöprojektin päällikkö Teron Santaojan sanoin: on oltava positiivinen utopia ja tehtävä valinta, että kaupunkia kehitetään sen suuntaan.

Linkki videoon (5 min)
Linkki traileriin (1 min)

Näyttely Hoodit esillä Laiturilla 16.11.–1.12.2016 esitteli Helsingin Lähiöprojektin 20-vuotista toimintaa katsoen samalla myös tulevaisuuteen. Helsinki kasvaa vauhdilla, ja tulevaisuudessa urbaani kaupunkielämä kukoistaa myös lähiöissämme.

Uusi Kaupunki -kollektiivin suunnittelutiimit JADA, Kaleidoscope, Muuan sekä Virkkala de Vocht Arkkitehdit yhteistyössä Petri Herrala Architecturen kanssa loivat näyttelyyn neljä tulevaisuusvisiota Helsingin kaupungin lähiöistä vuonna 2100. Kohteena ei ollut mikään tietty kaupunginosa, vaan arkkitehdit lähtivät liikkeelle Lähiöprojektin neljästä pääteemasta: Monipuolinen kaupunki, Aktiivinen arki, Toimiva kaupunki sekä Hyvä kaupunkielämä.

Arkkitehtien Jussi Vuoren ja Erica Österlundin muodostama JADA Oy:n lähtökohtana oli Monipuolinen kaupunki, missä tulevaisuuden lähiön asukkas kuvailee kotiaan näin: ”Me ollaan oltu tosi tyytyväsiä tähän meidän tulostettuun taloon. Saatiin valita oikeastaan ihan kaikki, näkymistä lähtien. Poikien huoneesta näkyy avaruuteen, keittiöstä tropiikki ja mun työhuoneesta torielämää. Sanotaan että näissä tulostetuissa taloissa ei pitäisi olla mitään kemikaaleja tai vettä väärässä paikassa, materiaalina on pelkkää kvartsia.”

Virkkala de Vocht Arkkitehtien ja arkkitehti Petri Herralan muodostaman tiimin lähtäkohtana oli Aktiivinen arki. Tulevaisuusvisiossa korostuvat Lähiöiden julkiset tilat: Teknologian avulla myös säätä ja ilmastoa voidaan myös tulevaisuudessa optimoida. Lähiön keskeisen kaupunkiaukion ylle on luotu automaattinen korkeapaineilmasto, melkein näkymätön nanopartikkelikupla, joka estää sateen, lumen ja tuulen pääsyn aukiolle ja luo sinne ikuisesti lämpimät, valoisat olosuhteet.”

Suomalais-norjalainen KALEIDOSCOPE lähti työssään liikkeelle teemasta Toimiva kaupunki. Tulevaisuuden toimivassa kaupungissa rakennukset tuntevat ja ihmiset toimivat! “Lähiöiden tulevaisuuden identiteetti perustuu sosiaalisiin verkostoihin. Lähiön määritelmän muuttumisen lisäksi muuttuu myös rakennuksen määritelmä: fyysisen suojan lisäksi rakennus tarjoaa myös sosiaalista suojaa. Rakennus aktivoi asukasta ennakoivan älyn kautta ja mahdollistaa monipuolisia kohtaamisia. Rakennukset ovat responsiivisia ja interaktiivisia, itse ajattelevia. Rakennukset tuntevat – ihmiset toimivat!”

Tulevaisuusorientoitunut suunnittelutoimisto MUUAN pohtii lähiöitä hyvän kaupunkielämän näkökulmasta. “Lähiöiden eriarvoistuminen poistuu tarkkaan suunnitellulla aluekehitystyöllä. Asumisen ja palveluiden kohdentamisella voimme lisätä lähiöiden vetovoimaisuutta sekä ratkaista sosiaalisten ongelmien muodostumista niissä. Teknologian kehittyminen ja vapaa-ajan lisääntyminen sitovat ihmisiä entistäkin vähemmän johonkin tiettyyn pitkäjaksoiseen fyysiseen paikkaan. Lähiöistä muodostuu ”asumisen matkailukeskuksia”, joissa asutaan kahdesta viikosta muutamaan vuoteen.”

Tulevaisuusvisiot ovat ladattavissa Uusi Kaupunki -kollektiivin Dropboxista (15.11.2016 jälkeen):
https://www.dropbox.com/sh/5ki8d1p1k3qs5wv/AABYIFS-A8DOBAbJ095-Vd1Ga?dl=0

Yle Radio 1 Kultakuume 16.11.2016: Nukkumalähiön korvaa huudi

 

Lisätietoa:
Inari Virkkala, Arkkitehti SAFA, inari[a]virkkaladevocht.fi, puh. 040 574 1926

Jussi Vuori, Arkkitehti SAFA, jussi[a]jada.fi, puh. 050 344 7026
Miia-Liina Tommila, Arkkitehti SAFA, miia-liina[a]kaleidoscopenordic.com, puh. 050 323 7534
Olli Metso, Arkkitehti SAFA, olli.metso[a]muuan.fi, puh. 040 774 2014

Monipuolinen kaupunki

Hyvä kaupunkielämä

MUUAN

Katso esitys

Interaktiivinen kaupunki

Kaleidoscope

Katso esitys

Aktiivinen Arki

VirkkaladeVocht Arkkitehdit & Petri Herrala

Katso esitys

Jaa: