Mellunkylän visio 2035

 • Mellunkylän visio 2035 – Puu-Kivikko havainnekuva – image credit Kaleidoscope Nordic AS
 • Mellunkylän visio 2035 – Puu-Kivikko korttelityyppi 1 seliteteksteillä – image credit Kaleidoscope Nordic AS
 • Mellunkylän visio 2035 – Puu-Kivikko korttelityyppi 2 seliteteksteillä – image credit Kaleidoscope Nordic AS
 • Mellunkylän visio 2035 – Puu-Kivikko talotypologiat – image credit Kaleidoscope Nordic AS
 • Mellunkylän visio 2035 – Mellunkylän skenaariot – image credit MDI Public Oy
 • Mellunkylän visio 2035 – Kurkimäen kohtaamispaikka luovat toimitilaratkaisut – image credit JADA Oy
 • Mellunkylän visio 2035 – Kurkimäen kohtaamispaikka tilapäistoiminnot 1 – image credit JADA Oy
 • Mellunkylän visio 2035 – Kurkimäen kohtaamispaikka tilapäistoiminnot 2 – image credit JADA Oy
 • Mellunkylän visio 2035 – Mellunkylän avenue havainnekuva – image credit JADA Oy
 • Mellunkylän visio 2035 – Mellunkylän avenue aksonometria talotyypit seliteteksteillä – image credit JADA Oy
 • Mellunkylän visio 2035 – Mellunkylän avenue aksonometria ulkotilat seliteteksteillä – image credit JADA Oy

Mellunkylän metroasemanseudut kuroutuvat yhteen uuden avenuen rakentumisen myötä. Yhteisöllistä puurakentamista esitetään Kivikkoon.

Mellunkylälle on valmistunut visiotyö, joka ohjaa alueen jatkosuunnittelua. Visiotyössä hahmotellaan Mellunkylän uudistamisen väyliä ja vaihtoehtoja.

Visiossa esitellään neljä aluekohtaista visiota Mellunkylästä: kaksi visiota luovat tarkemman katsauksen Kontulankaaren sekä Kontulantien ympäristöihin. Kurkimäen teollisuusalueen sekä Mellunmäen metroaseman ympäristön osalta esitellään kevyemmät periaatteelliset visiot.

Kontulan keskus ei sisälly visioon, sillä siitä on laadittu erillinen arkkitehtuurikilpailu. Kontulan uudistus on silti huomioitu visioita laadittaessa. Samaan tapaan Mellunmäen asemanseudun visio kuvataan periaatteellisella tasolla käynnissä olevan asemakaavamuutostyön vuoksi.

Mellunkylän visiotyö perustuu aiemmin tehtyihin selvityksiin, muun muassa viime vuonna tehtyyn Mellunkylän kävely- ja pyöräily-ympäristön ja kaupunkitilan selvitykseen, johon sisältyi asiantuntijahaastatteluja ja työpajoja eri asukasryhmille kuten nuorisolle, lapsille ja maahanmuuttajille.

Visiotyö on tehty yhdessä Aluekehittämistoimisto MDI:n kanssa.

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2020-11-12/mellunkylan-visiotyo-seka-kontulan-mellunmaen-ja-vesalan-suunnitteluperiaatteet

Lisätietoja:

Jussi Vuori
Projektipäällikkö, arkkitehti
050-3447026, jussi(a)uusi-kaupunki.fi