Uusi Rakokivi 2.11.2017

  • Kartta

Tervetuloa osallistumaan kaupunkitapahtumaan 2.11.2017

Uusi Kaupunki -kollektiivi järjestää yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa kaupunkitapahtuman, jossa ideoidaan Rakokiven liikekeskuksen tulevaisuutta yhdessä alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Tapahtumassa kerättyjen ideoiden pohjalta laaditaan alueelle havainnollistava kehittämissuunnitelma, joka julkaistaan joulukuussa 2017. Suunnitelmaa hyödynnetään alueen kaavoituksessa. Kaupunkitapahtuma on jatkoa vuonna 2016 järjestetylle Rakokiven liikekeskuksen kehittämiskyselylle, jossa esitettyjä ajatuksia viedään nyt eteenpäin.

Tavoitteena on järjestää innostava ja tiivis kaupunkisuunnittelutapahtuma, joka kannustaa kaupunkia, yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita käyttämään arkkitehtuuria keskustelun ja ongelmanratkaisun välineenä. Tapahtuma on matalan kynnyksen tilaisuus, jossa yleisö pääsee ehdottamaan suunnittelualueelle uusia ideoita! Tapahtuma on avoin kaikille.

Millainen on uusi Rakokivi? Millaista kauppa, asuminen ja vapaa-aika ovat uudistuvalla Rakokiven liikekeskuksen alueella? Mikä tekisi alueesta mukavan asujille ja sieltä palveluita hakeville?

Aikataulu

Kaupunkitapahtuma avoinna torstaina 2.11.2017 klo 12-18

Suunnitelmien julkaisu ja seuraavat vaiheet joulukuussa 2017

Paikka

Arkkitehdit tavattavissa Rakokiven torin K-Supermarketin liiketilassa (entinen Tiimari).

Ideakartta