5.6.2014

Yle Fem: Pargas planeras på nyt

Yle Fem pargas planeras på nytt

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/06/04/pargas-planeras-pa-nytt