Kangasalan tori herää eloon

Kangasalan torialueelle laadittu suunnitelma sai lähtölaukauksensa Uusi Kangasala-kaupunkisprintistä.

Kangasalan Torilla on terävöitetty keskustan aluebrändiä, toritoiminnan palvelumalleja, julkisen taiteen roolia kaupunkiympäristössä, kehitetty kaupallisia toimintoja vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja elävöitetty keskustaa kokonaisuutena, joka sisältää virikkeellisiä oleskelupaikkoja sekä lapsille, nuorille että aikuisille.

Suunnitelmassa tiivistyy kaupunkisuunnittelun, aluebrändäyksen, rakennussuunnittelun ja kaupunkimuotoilun terävin osaaminen

Mitä työpajassa tehtiin?

Työpaja oli kolmipäiväinen design sprintti. Työpajassa tutustuttiin kangasalaisiin ja kangasalaisuuteen, kerättiin paikallisten ideoita torin kehittämisestä ja toiminnallisista tarpeista. Osanotto oli runsas ja ideoiden kirjo laaja.

Torialueilta toivottiin vehreyttä, toiminnallisuutta ja eritoten tekemistä lapsiperheille. Taiteen toivottiin olevan läsnä ja torimyyntiin kaivattiin ympärivuotisia tiloja. Työpajan aikan laadittiin toiveiden pohjalta alustavat ideasuunnitelmat torialueille.

Miten keissi jatkui työpajan jälkeen?

Sprintin jälkeen työ jatkui itsenäinä suunnittelutehtävänä, osallistaminen edelleen kärkikriteerinä. Prosessin aikana järjestettiin kaksi lisätyöpajaa,joissa oli mukana niin kaupunkisuunnittelun, palvelumuotoilun kuin taiteen asiantuntijoitakin.

Torialueelle muodostettiin taiteen ja lähiruuan perustalle aluebrändi, jonka varaan rakennetun ympäristön esteettiset ratkaisut pohjautuvat. Maankäytön suunnitelmissa ja arkkitehtuurisuunnitelmissa ratkaistiin toiminnallinen kokonaisuus, jolla torialueesta muodostuu houkutteleva paikka kaikille Kangasalaisille torimyyjistä tavan tallaajiin.

Mitä arvoa Designsprintti tuotti asiakkaalle?

Designsprintin anti asiakkaalle oli runsas. Tuomalla aluesuunnittelu lähelle käyttäjää saatiin koottua runsas ideapankki ja kartoitettua asukkaiden toiveet omasta elinympäristöstään. Sprintin lopputuloksena syntyi kiinnostavia ideoita, joita haluttiin kehittää pidemmälle.

Suunnittelijan näkökulmasta Sprintti tarjosi korvaamattoman arvokkaan oppitunnin Kangasalaisuuteen. Se auttoi luomaan Kangasalle sopivaa huipputason arkkitehtuuria ja luomaan paikkaan sopivan toiminnallisen kokonaisuuden.

Keneltä voit kysyä lisää projektista?

Kangasalan torista voi tiedustella suunnittelutoimisto MUUANilta.
Aleksi Rastas
aleksi.rastas@muuan.fi
p. 045 675 8700

sekä Kangasalan kaavoitusarkkitehti Markku Lahtiselta
Markku Lahtinen
markku.lahtinen@kangasala.fi
p. 050 596 9124

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy | Punavuorenkatu 1, 00120 Helsinki | +358 40 5741926 | info@uusi-kaupunki.fi