PARAISTEN KESKUSTAKORTTELIN
KEHITYS LÄHTI LIIKKEELLE

Useassa suomalaisessa kunnassa on käynnistetty keskustan kehittämishanke, jonka tavoitteena on tehdä kuntien keskuksista aktiivisempia ja houkuttelevampia. Kunnat kuitenkin harvoin voivat investoida mittavasti niiden kehittämiseen vaan niiden tulee löytää uusia keinoja kannustaa ja tukea yrittäjiä, kiinteistönomistajia ja kaupunkilaisia kehittämään kaupunkiaan omaehtoisesti. Parainen päätti hyödyntää Uusi Kaupunki Kollektiivia keskustansa kehittämisen fasilitoinnissa. Kaupunkitapahtumassa toteutettiin kuusi Designsprinttiä mielenkiintoisin teemoin. Paikallismedian lisäksi Paraisilla kuvattiin yksi Ylen Kaupunki Uusiksi televisiosarjan jaksoista.

Mitä työpajassa tehtiin?

Studio Puiston ja Heikki Muntolan teemana oli keskustakortteli 1:n ideointi. Kysyimme kaupunkilaisilta millaisena he mieltävät Paraisten keskustan brändin ja millaiseksi he sen haluaisivat muotoutuvan tulevaisuudessa. Onko kyseessä ‘Pittoreski pikkukaupunki’, ‘merellinen satamakaupunki’, ‘saariston pääkaupunki’ vai ‘kaunis kulttuurikaupunki’? Kaupunkilaiset näkivät Kortteli 1:n tulevaisuuden ilmeen ‘Pienenä merellisenä taidekaupunkina’.

Miten keissi jatkui työpajan jälkeen?

Työpaja herätti kiinteistöjen omistajat keskustelemaan omistamiensa kiinteistöjen kehittämisestä. Erityisesti ns Venetsian kiinteistön omistajat Ted Wallinin johdolla halusivat kehittää korttelia omalta osaltaan. Wallin osallistui työpajaan hyvin aktiivisesti ja lähti sen pohjalta suunnittelemaan yhdessä Studio Puiston ja Heikki Muntolan kanssa uutta liike- ja asuinkiinteistöä kaavamuutoksen kautta. Uusi kaava tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2016 ja kohteen rakentaminen alkaa 2017 lopussa.

Mitä arvoa Designsprintti tuotti asiakkaalle?

Designsprintin tilaaja oli Paraisten kaupungin kaavoitus, elinkeino ja markkinointi. Kaupungin kaavoitus ja elinvoimaisuus linkittyvät vahvasti yhteen. Kaupunkitapahtumaa voi pitää erittäin onnistuneena, koska useampi hankkeista Art Housen lisäksi on edennyt konkreettisesti sen jälkeen kuten vierasvenesatama. Se on toiminut myös hyvänä keskustelun herättäjänä kaupungin kehityksestä. Asukkaat esimerkiksi perustivat työpajan jälkeen ‘Meidän Uusi Parainen’- ryhmän, joka kertoo vahvasta omistajuudesta. Art House projektin kohdalla kaupunki on tienannut sijoittamansa rahat useammallakin tavalla laskettuna takaisin. Designsprintin kulut kuitattiin moninkertaisesti seuranneilla maankäyttömaksuilla takaisin ja toisaalta kiinteistönomistajat päättivät tehdä mittavan investoinnin Paraisten keskustaan, joka osaltaan nostaa sen elinvoimaisuutta. Ett nytt Pargas-kaupunkitapahtuma on oiva esimerkki kaupunkien mahdollisuudesta kannustaa ja tukea yrittäjiä, kiinteistönomistajia ja kaupunkilaisia kehittämään kaupunkiaan.

Haluatko kuulla Art House projektista lisää?

Heikki Riitahuhta/Studio Puisto
heikki@studiopuisto.fi
p. 050 433 2757

Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy | Punavuorenkatu 1, 00120 Helsinki | +358 40 5741926 | info@uusi-kaupunki.fi