Malminkartanon keskustan visio 2035

  • Malminkartano keskustan visio 2035 – aksonometria crop
  • Malminkartano keskustan visio 2035 – näkymä asemalta
  • Malminkartano keskustan visio 2035 – näkymä etelästä

Kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenne ovat jo nyt keskeisiä Malminkartanon kulkumuotoja. Aseman uudistus, joukkoliikenteen vaihtopysäkit, sekä uusi kalliobaana, parantavat entisestään näiden liikennemuotojen houkuttelevuutta.

Malminkartanon keskustan visio 2035 -työn keskeisenä tavoitteena on etsiä ratkaisuja Malminkartanon aseman ympäristön laatuun, visioida kehitystä aina 2030-luvulle. Tyhjät liiketilat ja turvattomiksi koetut ulkoalueet ovat viemässä mielikuvaa kehityksestä väärään suuntaan.

Malminkartano on yksi Helsingin kaupunkiuudistuskohteiksi valituista esikaupunkialueista. Kaupunkiuudistuksen tavoitteena on tukea alueiden positiivista muutosta ja ehkäistä mahdollista eriytymiskehitystä. Sosiaalinen kestävyys on osa kaupungin kestävää kasvua. Kaupunkiuudistuksen tavoitteena on tukea alueiden kehittymistä toimivina, omaleimaisina ja elinvoimaisina paikkoina, jotka asukkaat kokevat omikseen ja joissa erilaiset toimijat haluavat ylläpitää ja kehittää toimintaansa.

Uusi Malminkartano on kaupunkitasolla kiinnostava kohde jonne tullaan viettämään aikaan ja tapaamaan muita. Hyvät yhteydet ja rouhean erilainen lähestyminen kaupunkiin ovat synnyttäneet ilmapiirin joka ruokkii myönteistä kehitystä.

Uusi rakentaminen jatkaa malminkartanolaista perinnettä monipuolisesta jakaumasta erilaisia asunto- ja rakennustyyppejä. Uusista asunnoista löytyy pitkiä näkymä ja luonnonläheisyyttä, erinomaista sijaintia unohtamatta.

Kun merkittävimmät julkiset monumenttirakennukset usein sijoittuvat kaupungin keskeisimmille alueille, ei esikaupunkiin jää kovin monia typologioita asumisen lisäksi. Ne voivat kuitenkin itsessään luoda alueen omaa koodia ja kieltä sekä muodostaa merkittäviä rakennustaiteellisia ja tilallisia aiheita kaupunkitasolla. Malminkartano on portti Helsinkiin ja se näkyy radanvarren rakentamisessa!

Asema laajenee kaikkiin suuntiin, ja uusia yhteyksiä on avattu. Alueen keskeisimpään kohtaan saadaan uusia oikopolkuja ja merkitäviä uusia toimintoja kallioresurssia hyödyntämällä. Kallion hyödyntäminen on investointitasolla merkittävä ja vaatii vahvaa poliittista tahtoa.

Kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenne ovat jo nyt keskeisiä Malminkartanon kulkumuotoja. Aseman uudistus, joukkoliikenteen vaihtopysäkit, sekä uusi kalliobaana, parantavat entisestään näiden liikennemuotojen houkuttelevuutta.

Malminkartanossa asuu hyvä porukka. Tapahtumat ja puolijulkisten tilojen rikas käyttö tuo turvallisuutta ympärilleen ja mahdollistaa asukkaiden osallistumisen ympäristönsä ilmapiirin rakentumiseen.

Kestävä rakentaminen näkyy kaikissa valinnoissa. Kaupungin hiilineutraaliustavoitteet ovat täytännössä ja rakentaminen perustuu vain kestävän elinkaaren ratkaisuihin. Mahdollisuuksien mukaan vanhaa talokantaa on korjattu tai muokattu uuteen käyttöön. Paikallinen energiantuontanto on aktiivista ja energian tarvetta on onnistuttu vähentämään merkittävästi.

 

Lisätietoja:

Jussi Vuori, arkkitehti

050-3447026, jussi(a)uusi-kaupunki.fi