UUSI MYLLYPURO 12.10. & 2.11.2017

  • Myllypuro-ortho_web

Tervetuloa osallistumaan työpajaan 12.10! Tulosten esittely 2.11.

Myllypuron Asukastalo Myllärissä järjestetään osallistava arkkitehtuurityöpaja torstaina 12.10.2017. Uusi Myllypuro! -työpaja pyrkii tuomaan uusia ajatuksia ja näkökulmia Myllypuron kehittämiseen. Metropolian tulo Myllypuroon tarkoittaa noin 6 000 opiskelijaa sekä 500 uutta työpaikkaa. Miten kaupunki ja kampus puhaltavat yhteen hiileen tulevaisuudessa? Miten yhteistyö voisi näkyä kaupungissa? Tapahtuman järjestää nuorten arkkitehtien Uusi Kaupunki -kollektiivi yhteistyössä Metropolian luotsaaman Live Baltic Campus (Interreg Central Baltic) –projektin sekä Helsingin kaupungin kanssa.

Työpajan tarkoituksena on osoittaa, miten kaupunkisuunnittelu voi tulevaisuudessa vahvistaa Myllypuron elinvoimaisuutta ja miten pieninkin toimenpitein voidaan saada aikaan parempaa kaupunkiympäristöä. Työpajassa pohditaan muun muassa, miten Myllypuron saavutettavuutta voitaisiin kehittää ja miten lähiympäristöä voitaisiin parantaa fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta? Entä miten kaupunkilaiset ja opiskelijat voisivat hyötyä toisistaan? Lisäksi työpajassa tarkastellaan minkälaista asumista Myllypuroon tulisi rakentaa ja voisiko Myllypuro olla startupien ja kaupunkilaislähtöisen yrittämisen mallikaupunginosa? Entä mitä tapahtuisi jos Stadin Ammattiopistokin tulisi Myllypuroon tai miten Metropoliassa opetettavien alojen muutos voi näkyä tulevaisuuden Myllypurossa?

Osallistavan työpajan tavoitteena on tuoda suunnittelijoiden työtä näkyvämmäksi sekä rohkaista myllypurolaisia vuoropuheluun suunnittelijoiden kanssa. Tule kertomaan oma ideasi itseäsi askarruttavasta paikasta Myllypurossa! Voit myös osallistua työpajaan verkossa Uusi Kaupungin internetsivuilla.

 

Torstai 12.10.

10.00-18.00 Vuorovaikutteista suunnittelua yleisön ja paikalliseksperttien kanssa työpajassa. Kunkin kohteen suunnittelutiimi jalkautuu päivällä vuorollaan muutamaksi tunniksi tutustumaan kohteisiin. Työpajassa on koko päivän päivystävä arkkitehti tavattavissa, joten tervetuloa ideoimaan!

Torstaina 02.11.

15.00-17.00 Työpajan purku: avoin esittelytilaisuus työpajan tuloksista. Paikka: Asukastalo Mylläri.
Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!

 

Myllypuro-logot-Uusikaupunki

 

Myllypuron Luuppi

MUUAN

Myllypuron kaupunkikampus

JADA

Myllypuron Tilamylly

Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen

Myllypuron Vihreä Lanka

Studio Puisto

Ideakartta