Uusi Rakokivi
2.11.2017

  • Uusi_Rakokivi_havainnekuva_uudelta_torilta_lowres

Uusi Rakokivi -kehittämissuunnitelma

Uusi Kaupunki -kollektiivi järjesti yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa kaupunkitapahtuman, jossa ideoitiin Rakokiven liikekeskuksen tulevaisuutta yhdessä alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Tapahtumassa kerättyjen ideoiden pohjalta laadittiin alueelle havainnollistava kehittämissuunnitelma, joka julkaistiin joulukuussa 2017. Suunnitelmaa hyödynnetään alueen kaavoituksessa. Kaupunkitapahtuma on jatkoa vuonna 2016 järjestetylle Rakokiven liikekeskuksen kehittämiskyselylle, jossa esitettyjä ajatuksia viedään nyt eteenpäin.

Uusi Rakokivi -kaupunkitapahtuman ja aiempien selvitysten pohjalta laadittu kehittämissuunnitelma luo vision aktiivisesta ja elinvoimaisesta tulevaisuuden Rakokivestä ja viihtyisästä torialueesta, josta muodostuu Nastolan tapahtumien keskus ja asukkaiden kohtaamispaikka. Kantavana ajatuksena on myös Rakokiven alueen täydennysrakentaminen, mikä tiivistää nykyistä väljää katutilaa ja etenkin Rakokiventietä ja luo mahdollisuuksia kaupan ja paveluiden pärjäämiselle asiakasvirran lisääntyessä. Liikekeskuksen ympärille on esitetty monipuolisesti uusia asumisratkaisuja pienimittakaavaisista kaupunkipientaloista palvelurakentamisen ja liiketilojen yhdistävään maamerkkimäiseen hybridirakennukseen.

Nykyisellään autot ja asukkaat kilpailevat samasta toritilasta, minkä seurauksena tori ei toimi kummankaan kannalta hyvin. Tapahtumien järjestäminen vaatii autopaikkojen vähentämistä, mikä vähentää liiketilojen asiakaskuntaa. Autoliikenne ja jalankulku risteävät monessa paikassa vaarallisesti, eikä oleskelua vilkkaasti liikennöidyn Rakokiventien vieressä koeta miellyttäväksi. Esitetty suunnitelma ratkaisee ongelman sijoittamalla toritoiminnot uuden Toritien yhteyteen alatorille. Uuden monitoimitalon sijainti torin yhteydessä on olennaisessa osassa Rakokiven tulevaisuuden kannalta. Monitoimitalo on sijoitettu uuden torin välittömään läheisyyteen, jolloin rakennuksen kirjasto ja pääsisäänkäynti avautuvat torin suuntaan ja elävöittävät aluetta myös ilta-aikaan, mikä luo turvallisuuden tunnetta nykyisellään turvattomaksi koetulla alueella. Torin länsireunalle on esitetty liiketilalaajennus, mikä kehittää K-Marketin rakennusta ostoskeskusmaiseksi vetovoimatekijäksi torille avautuvine kahviloineen ja kauppoineen. Uuden toritien ja Rakokiventien risteykseen on suunniteltu kuusikerroksin maamerkkimäinen torni, johon sijoittuu senioriasumista, liiketilaa ja vuokrattavaa yhteistilaa sekä toritasossa sijaitseva nuorten skeittiparkki.

Nykyistä toria kehitetään vihreäksi Puistoparkiksi, josta on lyhyt matka liiketiloihin, kauppoihin ja uudelle alatorille. Kun autot eivät kilpaile samasta toritilasta, uudelle torille voidaan sijoittaa monipuolisia ulkotilaa elävöittäviä toimintoja kuten näyttävä esiintymiskatos katsomoineen, lähituottajien torikojuja, leikki- ja kuntoilupaikka, viihtyisät penkit, puistopuita ja kiipeiltävä “Rakokivi” -veistos. Torialue ja toria ympäröivät rakennukset valaistaan tunnelmallisesti, mikä tekee uudesta torista viihtyisän ja turvallisen myös ilta-aikaan.

 

Uusi Rakokivi -kehitämissuunnitelma

AOR, Muuan, R + K, Studio Puisto

Ideakartta