30.5.2014

Pargas kungörelser 4_5

Idéer för ett nytt Pargas sökes!

“Pargasdagar med traditioner och idéer för ett nytt Pargas”, Pargas Kungörelser, 28.5.2014. Delta med dina idéer!